Casemanager Mantelzorg (CMMZ)

In 2020 heb ik deze opleiding gevolgd. In deze vorm is het nog vrij nieuw. Een CM-dementie, CM-jeugd of CM-NAH zijn wel al aardig bekend. Allemaal gericht op een bepaalde doelgroep, net zoals CMMZ (mantelzorgers). Hier is (in tegenstelling tot de andere genoemde casemanagers), niet de zorgvrager maar de mantelzorger de primaire cliënt.

Maar wat is dan een CMMZ

De CMMZ kan overstijgend denken en legt verbindingen in en tussen het formele en informele netwerk. De CMMZ begeleidt mantelzorgers individueel en in groepen, adviseert beleidsmakers en ontwikkelt diensten en producten.

De CMMZ heeft 4 taakgebieden:

 

  1. Individuele ondersteuning:

De CMMZ richt zich op het voorkomen en/of verminderen van overbelasting bij mantelzorgers. De ondersteuning is gericht op het (her)vinden van de balans tussen geven en nemen en zelfregie. CMMZ ondersteunt ook bij het versterken en inschakelen van het sociale netwerk, en kan fungeren als contactpersoon voor de mantelzorger naar formele en informele zorg.

  1. Groepsgewijze ondersteuning:

De CMMZ geeft voorlichting en informatie aan mantelzorgers en professionals/vrijwilligers die met mantelzorg te maken hebben. De CMMZ begeleidt ook groepen mantelzorgers die gericht zijn op onderlinge steun (bijv. lotgenotengroepen).

  1. Beleidsontwikkeling:

De CMMZ adviseert aanbieders van zorg en welzijn en financiers op het gebied van mantelzorgondersteuning.

  1. Productontwikkeling:

De CMMZ inventariseert de wensen en behoeften van mantelzorgers en ontwikkelt, bij voorkeur samen met (ex)mantelzorgers producten/diensten die aan de behoeften voldoen.

De CMMZ begeleidt en ondersteunt mantelzorgers vaak gedurende een wat langere periode. En komt vanuit een systemisch perspectief, op voor de belangen van de mantelzorger. De zogeheten familiezorg.

De CMMZ beschikt over de volgende competenties:

 

  • Contact leggen en betekenisvolle relaties aangaan

De CMMZ is in staat makkelijk contact te maken met mantelzorgers en formele/informele zorg. De CMMZ is zichtbaar en benaderbaar en creëert een omgeving die gekenmerkt wordt door veiligheid, vertrouwen, begrip en empathie.

  • Signaleren en agenderen

De CMMZ ondersteunt, adviseert en begeleidt de mantelzorger bij het vinden van de balans in zorg, werk, gezin en vrijetijd. Zij werkt samen met andere disciplines en signaleert en agendeert wanneer er sprake is/dreigt van ontsporing. De CMMZ is in staat knelpunten te signaleren en deze te vertalen naar beleid en agenderen bij beleidsmakers.

  • Vraag verhelderen en probleemanalyse

De CMMZ kan de vraag verhelderen en inventariseert problemen en behoeften van mantelzorgers vanuit systeembenadering. De CMMZ analyseert de hulpvraag en komt, samen met de mantelzorger bij het versterken en inschakelen van het eigen netwerk.

  • Mensen met elkaar verbinden

De CMMZ is proactief en ondernemend in het verbinden van individuele vragen aan een collectief aanbod. Zij weet met enthousiasme en samen met mantelzorgers en het werkveld een vernieuwend aanbod te realiseren, die aansluit bij de behoefte van de mantelzorger. Zij is in staat out of the box te denken.

  • Opereren vanuit de eigen organisatiecontext

De CMMZ werkt transparant en legt verantwoording af van haar werk. De CMMZ werkt vanuit een integrale aanpak samen met andere professionals en is een ambassadeur voor haar eigen organisatie.

  • Professionalisering

De CMMZ toont een autonome en professionele houding en reflecteert regelmatig op haar eigen handelen.

 

N.B. Het werk van een CMMZ wordt door de zorgverzekeraar (nog) niet vergoed. Uiteraard ben ik wel in te zetten als CMMZ. Voor vragen en/of tarieven kunt u contact met me opnemen.